Wijziging pensioenregeling: je bouwt vanaf 2021 minder pensioen op

Eerder lieten we al weten dat de pensioenregeling van Makro per 1 januari 2021 wijzigt. De premie die de werkgever betaalt voor je pensioen is verhoogd. De premie die jij als werknemer zelf betaalt, is gelijk gebleven. Toch bouw je door de lagere rente minder pensioen op. Ben je al met pensioen of uit dienst? Dan verandert er niets.

Je bouwt minder pensioen op
Elk jaar bouw je als werknemer over een deel van je salaris een percentage aan pensioen op. Dat noemen we het opbouwpercentage. Dit is per 1 januari 2021 verlaagd van 1,75% naar 1,55%, waardoor je minder pensioen opbouwt. Voor de jaren na 2021 gaan we uit van het streef opbouwpercentage van 1,60%.

Het deel van je salaris waarover je geen pensioen opbouwt, heet franchise. Dit deel is ongeveer gelijk met de (maximale) AOW die je later ontvangt. De franchise is in 2021 € 14.544,-. In 2020 was dit € 14.167,-. Het deel waarover je wel pensioen opbouwt, heet pensioengrondslag. Stel je salaris blijft in 2021 gelijk aan 2020, dan neemt de grondslag waarover je pensioen opbouwt af. Hoe ouder je bent, hoe kleiner de gevolgen van deze wijziging voor je zijn, omdat je opgebouwde niet verandert. Hieronder vind je een rekenvoorbeeld.

Rekenvoorbeeld: Jan bouwt pensioen vanaf 2021 € 37,51 bruto per jaar minder pensioen op:

  2021 2020
Pensioengevend jaarsalaris *(bruto) € 30.000,- € 30.000,-
Minus Franchise (wettelijk bedrag) € 14.544,- € 14.167,-
Pensioengrondslag € 15.456,- € 15.833,-
Vermenigvuldigd met het opbouwpercentage 1,55% 1,75%
Pensioenopbouw (afgerond) over 1 jaar € 239,57 € 277,08
* Kan wijzigen gedurende het jaar

 

Je partner bouwt ook minder pensioen op
 Je bouwt als werknemer ook pensioen op voor je eventuele partner als je komt te overlijden: het partnerpensioen. Het opbouwpercentage voor het partnerpensioen is 70% van de opbouw van het ouderdomspensioen. Dit percentage is in 2021 verlaagd van 1,225% (70% van 1,75%) naar 1,085% (70% van 1,55%). Het partnerpensioen wordt berekend over het pensioen dat je had kunnen opbouwen tot 68 jaar.

Waarom is deze maatregel nodig?
De sociale partners (werkgever en werknemers) besluiten over de pensioenpremie die het fonds jaarlijks ontvangt. De pensioenpremie is voor 2021 verhoogd van 18,9% naar 20,5% van het pensioengevend salaris. De werkgever betaalt de verhoging van de pensioenpremie; voor de werknemer blijft de premie gelijk. Uit dat totale bedrag betalen we je pensioenopbouw. Van de wet moeten we daarbij alle kosten kunnen blijven betalen. Helaas is de verhoogde pensioenpremie niet genoeg om de pensioenopbouw die we graag willen realiseren (1,60%) in 2021 toe te kennen.

Een belangrijke oorzaak hiervoor is de aanhoudend lage rente. Daardoor moeten we meer geld beschikbaar houden om op de lange termijn de pensioenen te kunnen blijven uitbetalen. Door de verdere verlaging van de rente moet de opbouw in 2021 toch worden verlaagd naar 1,55%.

Wat betekent dit voor je opgebouwde pensioen?
Het pensioen dat je tot nu toe hebt opgebouwd, verandert niet. Het pensioen dat je kunt bereiken als je pensioen blijft opbouwen tot 68 jaar, wordt lager. Hoe ziet de toekomst eruit? Het opbouwpercentage geldt voorlopig alleen voor 2021. Eind 2021 stelt het bestuur het opbouwpercentage vast voor 2022. De hoogte daarvan hangt af van de stand van de rente en van nieuwe wettelijke regels, zoals het pensioenakkoord. We houden je zo goed mogelijk op de hoogte van de komende wijzigingen.

Waar vind je meer informatie?
We verwachten dat de invoering van het nieuwe opbouwpercentage in de administratie aan het einde van het 2e kwartaal klaar is. Daarna kun je in Mijn Pensioen zien welke gevolgen deze verlaging heeft voor je toekomstig te bereiken pensioen. Je vindt die dan ook terug op www.mijnpensioenoverzicht.nl en uiteraard op het Uniform Pensioenoverzicht over 2021. Dit laatste ontvang je in de 2e helft van 2021.

Heb je vragen?
Je kunt altijd contact met ons opnemen.