Je ontvangt geen verhoging per 1 januari 2021

Metro Pensioenfonds streeft er ieder jaar naar de pensioenen te verhogen. Zo stijgen ze mee met de kosten van levensonderhoud.

Helaas is onze financiële situatie in 2020 slechter geworden. Op dit moment heeft het fonds onvoldoende reserve om de pensioenen per 1 januari 2021 te verhogen. De kosten voor levensonderhoud zijn in 2020 wel gestegen, namelijk met 1,12% volgens het prijsindexcijfer (dit is een maatstaf om de veranderingen in de prijzen (inflatie) tijdens een bepaalde periode te meten).

Doordat we je pensioen over 2020 niet verhogen, daalt de koopkracht van je pensioen. Dat geldt ook voor het pensioen dat je nog opbouwt.