Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2021

Makro krijgt vanaf 1 januari 2021 een nieuwe pensioenregeling. Dit betekent dat je vanaf volgend jaar op een andere manier pensioen opbouwt. Het uitgangspunt blijft dat je een goed pensioen kunt opbouwen bij Makro. Maar hoe hoog je pensioen precies wordt, wordt minder zeker. Het is daarom erg belangrijk dat je daarom zelf ook goed de opbouw van je pensioen in de gaten houdt.

Voor pensioengerechtigden en niet-actieve deelnemers verandert er niets. Hun opgebouwde aanspraken blijven ook na 1 januari 2021 gelijk.

In de afgelopen periode is er veel gebeurd. De rente bleef dalen, wat pensioenen duurder maakt. Ook zorgde de coronacrisis voor behoorlijke verliezen in de financiële wereld. Dit heeft grote gevolgen voor pensioenfondsen, ook voor het Metro Pensioenfonds. Het werd noodzakelijk om de pensioenregeling aan te passen. Zo kon de opbouw van 1,75% niet meer solide worden gefinancierd. En droeg Makro daarbij ook veel risico’s. In goed overleg met de groepsondernemingsraad heeft Makro daarom de pensioentoezegging aangepast.

Wat verandert er vanaf 2021?
Als je pensioen opbouwt, is straks vooraf alleen de hoogte van de premie bekend. Hoe hoog je pensioenopbouw precies wordt, weet je nu nog niet. Dit hangt namelijk af van verschillende factoren, die we nu nog niet kunnen voorzien. Zoals hoe het in de toekomst op de financiële markten gaat. En hoe de rente zich ontwikkelt. Die bepaalt namelijk voor een groot deel hoeveel pensioen we kunnen inkopen voor elke euro aan premie.

Het streven is dat je 1,6% per jaar aan pensioen opbouwt. Dat is minder dan de 1,75% die je in 2020 opbouwt. Maar Makro probeert er wel voor te zorgen dat je minstens 10% meer pensioen opbouwt dan bij het Bedrijfstakpensioenfonds Foodservice en Groothandel in Levensmiddelen. Dat is het pensioenfonds voor onze branche. Zonder ons eigen Metro Pensioenfonds zou je daar pensioen opbouwen. Dit Bedrijfstakpensioenfonds is dus voor ons een belangrijke graadmeter.

Of de jaarlijkse bijdrage (premie) genoeg is om de 1,6% opbouw per jaar te halen, weten we pas eind 2020. In de huidige regeling hadden we ook te maken met invloeden zoals de rente en de financiële markten. Maar daar lag wel vast hoe hoog je uiteindelijke pensioen zou zijn. Om die afspraak na te komen, lag het risico voor een groot deel bij Makro. In de nieuwe regeling ligt het risico helemaal bij de medewerkers. Daarom is besloten om de premie te verhogen waardoor er meer geld beschikbaar is voor de opbouw van pensioen. Deze verhoging betaalt Makro.

Je bouwt bij Makro pensioen op vanaf je 21ste. Overlijd je vóór die leeftijd, dan was er binnen de huidige regeling een pensioen voor een achterblijvende partner en/of kinderen. In de nieuwe regeling is dat niet meer zo. Voor medewerkers die op 31 december 2020 in dienst zijn bij Makro en recht zouden hebben op partner- en wezenpensioen, is er wel een vervangende regeling. Hieruit krijgen de nabestaanden één keer een bedrag van in totaal vijf maal het bruto jaarsalaris.