Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2021

Makro krijgt vanaf 1 januari 2021 een nieuwe pensioenregeling. Dit betekent dat je vanaf volgend jaar op een andere manier pensioen opbouwt. Het uitgangspunt blijft dat je een goed pensioen kunt opbouwen bij Makro. Maar hoe hoog je pensioen precies wordt, wordt minder zeker. Het is daarom erg belangrijk dat je daarom zelf ook goed de opbouw van je pensioen in de gaten houdt.

Voor jouw opgebouwde pensioen, alsmede de pensioenen van pensioengerechtigden en niet-actieve deelnemers verandert er niets. Deze opgebouwde aanspraken blijven ook na 1 januari 2021 gelijk.

In de afgelopen periode is er veel gebeurd. De coronacrisis zorgde voor behoorlijke verliezen in de financiële wereld. Daarnaast bleef de rente nog verder dalen, wat pensioenen (nog) duurder maakt. Dit heeft grote gevolgen voor pensioenfondsen, ook voor het Metro Pensioenfonds. Het werd noodzakelijk om de pensioenregeling aan te passen. Zo kon de jaarlijkse pensioenopbouw van 1,75% niet meer solide worden gefinancierd. En daarbij droeg Makro ook veel risico’s. In goed overleg met de groepsondernemingsraad heeft Makro daarom de pensioentoezegging aangepast en zijn de deelnemers akkoord gegaan met deze aanpassing.

Wat verandert er vanaf 2021?
Voor je pensioenopbouw vanaf 2021 staat alleen de hoogte van de premie vast. Hoe hoog je pensioenopbouw precies wordt, is jaarlijks niet op voorhand te zeggen. Dit hangt namelijk af van verschillende factoren, die we nu nog niet kunnen voorzien. Met name de hoe de rente zich ontwikkelt, is daarbij van groot belang. Die bepaalt namelijk voor een groot deel hoeveel pensioen we kunnen inkopen voor elke euro aan premie.

Het streven is dat je 1,6% per jaar aan pensioen opbouwt. Dat is minder dan de 1,75% die je in 2020 opbouwt. Maar Makro probeert er wel voor te zorgen dat je minstens 10% meer pensioen opbouwt dan bij het Bedrijfstakpensioenfonds Foodservice en Groothandel in Levensmiddelen. Dat is het pensioenfonds voor onze branche. Zonder ons eigen Metro Pensioenfonds zou je daar pensioen opbouwen. Dit Bedrijfstakpensioenfonds is dus voor ons een belangrijke graadmeter.

In de regeling 2020 hadden we ook te maken met invloeden zoals de rente en de financiële markten. Tegelijkertijd lag daarin wel vast hoe hoog je uiteindelijke pensioen zou zijn. Om die afspraak na te komen, lag het risico voor een groot deel bij Makro. In de nieuwe regeling ligt het risico voor de toekomstige pensioenopbouw bij de medewerkers. Daarom is besloten om de premie te verhogen van 18,9% naar 20,5% van het pensioengevend salaris, waardoor er meer geld beschikbaar is voor de opbouw van pensioen. Deze verhoging betaalt Makro. Voor de tot 2021 opgebouwde pensioenen verandert er niets en ligt het risico nog steeds voor een groot deel bij Makro.

Een andere verandering is de volgende. Je bouwt bij Makro pensioen op vanaf je 21ste. Overlijd je vóór die leeftijd, dan was er binnen de huidige regeling een pensioen voor een achterblijvende partner en/of kinderen. In de nieuwe regeling is dat niet meer zo. Voor medewerkers die op 31 december 2020 in dienst zijn bij Makro en recht zouden hebben op partner- en wezenpensioen, is er wel een vervangende regeling. Hieruit krijgen de nabestaanden één keer een bedrag van in totaal vijfmaal het bruto jaarsalaris.