Oproep kandidaten secretaris/bestuurslid bestuur Metro Pensioenfonds

Het bestuur van Metro Pensioenfonds is op zoek naar een kandidaat-bestuurslid (namens de gepensioneerden) en secretaris voor Metro Pensioenfonds.

Wil je meebeslissen over de strategie, beleggingen, premiebeleid, risicomanagement, inrichting van het fonds en andere onderwerpen? Meld je dan uiterlijk 31 augustus 2019 aan als kandidaat-bestuurslid (namens de pensioengerechtigden) en secretaris.

Dit doe je door een e-mail te sturen aan Metro Pensioenfonds. Vermeld bij de aanmelding je motivering voor deelname in het bestuur als secretaris. Voeg ook je curriculum vitae bij.

Een gesprek met het bestuur vormt onderdeel van de selectieprocedure. Bij gebleken geschiktheid van meerdere kandidaten schrijft het bestuur een verkiezing uit.

Wat wordt er als bestuurslid en secretaris van je verwacht?
Om je goed op je rol voor te bereiden volg je het komende jaar opleidingen en loop je mee als kandidaat-bestuurslid.

Lees het functieprofiel