Oproep kandidaten bestuurslid namens de werknemers

Eind 2019 eindigt de bestuurderstermijn van Rudi Klein Heerenbrink (bestuurslid namens de werknemers). Rudi heeft het bestuur laten weten beschikbaar te zijn voor een nieuwe termijn. De vacature staat ook open voor eventuele andere kandidaten.

Ben je (actieve) deelnemer van Metro Pensioenfonds en wil je meebeslissen over de strategie, beleggingen, premiebeleid, risicomanagement, inrichting van het fonds en andere onderwerpen? Meld je dan uiterlijk 31 augustus 2019 aan als kandidaat bestuurslid namens de werknemers.

Dit doe je door een e-mail te sturen aan Metro Pensioenfonds. Vermeld bij de aanmelding je motivering voor deelname in het bestuur. Voeg ook je curriculum vitae bij.

Een gesprek met groepsondernemingsraad (GOR) en het bestuur vormt onderdeel van de selectieprocedure.

Mochten er naast Rudi andere geschikte kandidaten zijn, dan kan de GOR besluiten om een verkiezing te houden. In het geval er geen andere geschikte kandidaten zijn, wordt Rudi automatisch benoemd als vertegenwoordiger van de actieve deelnemers.

Wat wordt er als bestuurslid van je verwacht?
Om je goed op je rol voor te bereiden volg je het komende jaar opleidingen en loop je mee als kandidaat-bestuurslid.

Lees het functieprofiel