Indexatie

Normaal gesproken wordt geld ieder jaar iets minder waard. Je kunt met hetzelfde bedrag in 2019 iets minder kopen dan in 2018. Dat heet ‘inflatie’. Vanwege de inflatie probeert Metro Pensioenfonds je opgebouwde pensioen jaarlijks te indexeren. Dat wil zeggen dat het opgebouwde pensioen jaarlijks wordt verhoogd aan de hand van de stijging van de prijzen. Het lukt niet altijd om de pensioenen te verhogen. Als het financieel tegenzit, kan het zo zijn dat wij niet of niet volledig kunnen indexeren. Dat betekent dan dat je pensioen minder waard wordt.

 

De afgelopen jaren heeft Metro Pensioenfonds de pensioenen (steeds per 1 januari) als volgt aangepast:

 

               Indexatie            Stijging
               pensioen            van de prijzen*

2019       0,93%             1,68%

2018       0,50%             1,34%

2017       0,00%             0,36%

2016       0,00%             0,34%

 

               Indexatie            Stijging
               pensioen            van de lonen**

2016       0,00%             1,00%

2015       0,00%             0,00%

2014       2,00%             2,00%

2013       0,00%             1,50%

2012       0,00%             1,50%

2011       0,00%             1,00%

2010       0,00%             0,00%

 

* Sinds 2017 kijkt het pensioenfonds bij het indexeren van de pensioenen van zowel medewerkers, gepensioneerden als ex-medewerkers, naar de prijstijgingen. Hierbij geldt de Afgeleide consumentenprijsindex (CPI afgeleid) voor alle bestedingen, over de laatst verstreken periode van oktober tot oktober.

 

** Voor medewerkers werd bij het aanpassen van de pensioenen tot en met 2016 gekeken naar de loonstijgingen volgens de CAO voor de Groothandel in Levensmiddelen. Dit verklaart de splitsing in de tabel en het twee keer voorkomen van het jaar 2016.

 

Indexatie in de toekomst

Elk jaar bepaalt het bestuur opnieuw of en in welke mate kan worden geïndexeerd. Daarvoor kijken we naar de dekkingsgraad.