Wanneer moet je in actie komen?

 

Als je van baan verandert

Je kunt je eerder opgebouwde pensioen meestal meenemen naar de pensioenuitvoerder van je nieuwe werkgever.

> Lees meer

 

Als je arbeidsongeschikt wordt

De opbouw van je pensioen wordt voortgezet zonder dat je nog premie hoeft te betalen.

> Lees meer

 

Dit is een pagina uit laag 1 van onze Pensioen 1-2-3. Lees de uitleg hier.

 

Als je gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat

Je krijgt dan recht op een partnerpensioen voor je partner. Alleen als je gaat samenwonen (met notariële akte) moet je dit aan ons doorgeven.

> Lees meer

 

Als je gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt

Je opgebouwde partnerpensioen komt toe aan je ex-partner en het opgebouwde ouderdomspensioen wordt verdeeld. Alleen als je het samenwonen (met notariële akte) beëindigt moet je dit aan ons doorgeven.

> Lees meer

 

Als je verhuist naar het buitenland

Een verhuizing naar of in het buitenland geef je altijd door aan het pensioenfonds.

> Lees meer

 

Als je werkloos wordt

Als je dienstverband wordt beëindigd stopt je deelname aan onze pensioenregeling. Je bouwt dan niet verder pensioen op.

> Lees meer

 

Als je meer of minder gaat werken

Je pensioenopbouw wordt dan evenredig vermeerderd of verminderd.

> Lees meer

 

Als je tussentijds verlof opneemt

Bijvoorbeeld ouderschapsverlof of zwangerschapsverlof.

> Lees meer

 

Check je pensioen op mijnpensioenoverzicht.nl

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen je in totaal hebt opgebouwd op mijnpensioenoverzicht.nl.

Als je gebruik wilt maken van de keuzemogelijkheden

Kijk daarvoor onder ‘Welke keuzes heb je zelf?'

 

 

Als je vragen hebt

Neem contact met ons op als je vragen hebt of gebruik maakt van de actie- en/of keuzemomenten. Dit kan door te bellen met 013 462 35 67 of te mailen naar metropensioenfonds@achmea.nl