Ik ben nabestaande

Je partner werkte (ooit) bij Makro of ontving pensioen van Metro Pensioenfonds en is pas overleden. Het kan daarom zijn dat je als achtergebleven (ex-)partner recht hebt op een partnerpensioen van Metro Pensioenfonds. Je kunt als nabestaande overigens alléén recht hebben op partnerpensioen als jullie relatie al bestond vóór of óp het moment van pensioneren van je overleden partner.

 

Partnerpensioen

Als je partner op het moment van overlijden al met pensioen was, dan wordt het ouderdomspensioen dat hij of zij ontving van Metro Pensioenfonds stopgezet. Dat gebeurt per de 1e van de maand die volgt op de maand waarin je partner is overleden. Als je als achtergebleven partner recht hebt op een partnerpensioen van Metro Pensioenfonds, dan ontvang je voortaan ongeveer 70% van dat ouderdomspensioen. Als je partner nog niet met pensioen was maar nog wel in dienst was bij Makro, dan is het partnerpensioen ook ongeveer 70% van het ouderdomspensioen dat hij of zij had kunnen opbouwen tot aan de pensioenleeftijd.

 

Als je overleden partner nog niet met pensioen was, maar ook niet meer bij Makro werkte (en hij of zij had bij vertrek niet voor waardeoverdracht gekozen), dan is het partnerpensioen ongeveer 70% van het ouderdomspensioen dat daadwerkelijk is opgebouwd.

 

Let op: Het partnerpensioen kan ook lager zijn dan 70% van het ouderdomspensioen. Als je partner namelijk op het moment van pensioneren er (met jouw instemming) voor heeft gekozen om het partnerpensioen te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen, dan is er minder of geen partnerpensioen. Ook als je partner voor de pensioendatum uit dienst is gegaan bij Makro en toen heeft gekozen voor waardeoverdracht, is er géén partnerpensioen van Metro Pensioenfonds. Mocht er een ex-partner zijn die recht heeft op een deel van het partnerpensioen dan kan de uitkering ook lager uitvallen dan 70% van het ouderdomspensioen.

 

Partnerpensioen voor ex-partners

Ex-partners hebben ook recht op het partnerpensioen dat is opgebouwd tot de datum van echtscheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap. Voor het recht op het partnerpensioen hoef je niets te doen. Als je echter bij de scheiding als ex-partner afstand hebt gedaan van het recht op partnerpensioen, dan ontvang je dit uiteraard niet.

 

Nabestaandenuitkering Anw van de overheid

In sommige gevallen krijg je als nabestaande ook recht op een ‘Nabestaandenuitkering Anw’ van de overheid. Na het overlijden van je partner ontvang je een brief van de Sociale Verzekeringsbank waarmee een Nabestaandenuitkering Anw kan worden aangevraagd. Je kunt ook zelf nagaan op www.svb.nl of je in aanmerking komt voor deze uitkering.

 

Anw-hiaatpensioen van Metro Pensioenfonds

Als je partner nog in dienst was bij Makro en meedeed aan de vrijwillige aanvullende Anw-hiaatverzekering, dan ontvang je als achtergebleven partner een Anw-hiaatpensioen van Metro Pensioenfonds. Een Anw-hiaatpensioen ontvang je uiterlijk tot het moment waarop je AOW gaat ontvangen.

 

Wezenpensioen

Voor achtergebleven kinderen is er een wezenpensioen van Metro Pensioenfonds. Het wezenpensioen is 20% van het partnerpensioen (voor maximaal 4 kinderen). Wanneer beide ouders zijn overleden verdubbelen we het bedrag. Elk kind ontvangt wezenpensioen tot het kind 18 jaar is. Zolang het kind op school zit of studeert, ontvangt het kind wezenpensioen uiterlijk tot hij of zij 27 jaar is.

 

Moet je actie ondernemen als nabestaande?

Wanneer een (ex-)werknemer of gepensioneerde overlijdt krijgt Metro Pensioenfonds daar automatisch bericht over. Het pensioenfonds kijkt vervolgens of er nabestaanden zijn en of zij in aanmerking komen voor een partner- en wezenpensioen en misschien een Anw-hiaatpensioen. Als dat zo is informeert het pensioenfonds hierover schriftelijk met de nabestaanden. Zelf hoef je niets te doen. Ook niet als je ex-partner bent. Als het pensioenfonds een maand na het overlijden nog geen contact heeft opgenomen, kan het overlijden alsnog bij het pensioenfonds worden gemeld. Dat kan per E-mail, brief of telefonisch (zie contactgegevens).

 

Let op: Bij ongeregistreerd samenwonen kan het ook voorkomen dat je als nabestaande  recht hebt op een partnerpensioen. Er gelden voorwaarden en je moet als partner wel zijn aangemeld bij het pensioenfonds. Bij ongehuwd samenwonen gebeurt dit niet automatisch. Twijfel je daarover, neem dan contact met ons op.