Hoe staat het pensioenfonds er financieel voor?

Dekkingsgraad afgelopen 12 maanden

Afgelopen maand (op 31 maart) is onze beleidsdekkingsgraad 122,7%. In de grafiek zie je het verloop van onze dekkingsgraad gedurende de afgelopen 12 maanden (telkens op de laatste dag van de maand).

 

Loading...

Wat zegt de dekkingsgraad over de financiële situatie van ons pensioenfonds?

De dekkingsgraad is de financiële graadmeter voor het pensioenfonds. Het geeft de verhouding aan tussen het vermogen van het pensioenfonds en de verplichting van het pensioenfonds om pensioenen nu en in de toekomst uit te betalen. Bij een dekkingsgraad van bijna 105% is er voldoende vermogen om aan die verplichtingen te voldoen. Bovenop dat minimaal vereist vermogen moet Metro Pensioenfonds nog een extra reserve aanhouden voor ongunstige tijden. Bij een dekkingsgraad van ongeveer 120% voldoet het pensioenfonds aan dat vereiste vermogen.

 

Ontwikkeling dekkingsgraad sinds 2010

(telkens per 31 december)

2017       120,2%

2016       110,3%

2015       115,9%

2014       119,3%

2013       118,7%

2012       108,5%

2011       101,1%

2010       109,4%

 

Als de dekkingsgraad lager is dan 105% spreken we van onderdekking; als de dekkingsgraad lager is dan ongeveer 120% heeft het pensioenfonds een reservetekort.

 

Herstelplan

Sinds 2015 moeten pensioenfondsen hogere financiële buffers aanhouden. Het vereist eigen vermogen moet daardoor aanzienlijk hoger zijn dan voorheen. Ondanks dat Metro Pensioenfonds voldoende buffers had, was daardoor de dekkingsgraad begin 2015 toch onder het vereiste niveau gezakt en was er een reservetekort ontstaan. Daarom hadden we een herstelplan bij DNB ingediend. In een herstelplan staat hoe een pensioenfonds weer boven de vereiste 120% uit denkt te komen. Eind 2017 is de beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds weer boven het vereiste niveau uitgekomen en is het herstelplan beëindigd.

 

Begrippen: beleidsdekkingsgraad en actuele dekkingsgraad

Als we over onze dekkingsgraad communiceren bedoelen we meestal onze ‘beleidsdekkingsgraad’. Pensioenfondsen gebruiken twee dekkingsgraden: de beleidsdekkingsgraad en de actuele dekkingsgraad. Beide laten zien wat de verhouding is tussen het vermogen van het pensioenfonds en alle financiële verplichtingen in de toekomst, maar ze worden elk op een andere manier berekend en gebruikt.

 

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraad van de laatste twaalf maanden. Door een gemiddelde te gebruiken, schommelt de dekkingsgraad minder sterk. De stabielere beleidsdekkingsgraad is daarom meer geschikt om het beleid van het pensioenfonds op af te stemmen. Er wordt bijvoorbeeld naar de beleidsdekkingsgraad gekeken om te bepalen of de pensioenen geïndexeerd kunnen worden. De actuele dekkingsraad is een momentopname aan het einde van een maand. Hierin zijn de effecten op de korte termijn van stijgende of dalende beleggingsopbrengsten of rente goed zichtbaar.