Disclaimer en copyright

Deze website is uitsluitend bedoeld voor informatiedoeleinden. Metro Pensioenfonds besteedt veel zorg aan de samenstelling van deze website, maar garandeert niet dat de inhoud van deze website en de informatie en gegevens die worden verstrekt juist en volledig zijn. Dit geldt ook voor andere websites of media waarnaar door middel van hyperlinks of anderszins naar verwezen wordt.

 

Metro Pensioenfonds aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor deze website en voor de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de daarop of daardoor verstrekte informatie of gegevens.

 

De website van Metro Pensioenfonds is auteursrechtelijk beschermd. Publicatie van daarop verstrekte informatie of gegevens, in welke vorm dan ook, zoals het gebruik van teksten of delen daarvan, afbeeldingen en grafisch materiaal, vereisen voorafgaande schriftelijke toestemming van het pensioenfonds.