De waarde van je pensioen

Indexatie

Als je gepensioneerd bent, of uit dienst, of arbeidsongeschikt, dan probeert Metro Pensioenfonds je pensioen waardevast te houden. Dit betekent dat als de financiƫle situatie van Metro Pensioenfonds dit toelaat, je pensioen in principe kan worden verhoogd. Die verhoging noemen we indexatie. Hierbij kijkt het pensioenfonds naar de verandering van de prijzen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek houdt dit bij via de Consumenten Prijs Index (CPI). Op deze manier blijft het pensioen meegroeien met de gemiddelde prijsstijging in Nederland.

 

Normaal gesproken wordt geld ieder jaar iets minder waard. Je kunt met hetzelfde bedrag dit jaar iets minder kopen dan vorig jaar. Het pensioen dat je van Metro Pensioenfonds ontvangt proberen we waardevast te houden door het mee te laten stijgen met de prijsstijgingen. Dat noemen we indexatie. Het indexeren lukt helaas niet altijd. Als het financieel tegenzit, kan het zo zijn dat Metro Pensioenfonds niet of niet volledig kan indexeren. Dat betekent dat je pensioen dan minder waard wordt.

 

Indexatie in het verleden en in de toekomst

Voor indexatie van de pensioenen van (oud-)medewerkers en gepensioneerden en (premievrije) arbeidsongeschikten proberen we in lijn te blijven met de stijging van de prijzen. De afgelopen jaren heeft Metro Pensioenfonds de pensioenaanspraken van oud-medewerkers en de ingegane pensioenen van gepensioneerden als volgt aangepast:

 

                    Indexatie          Stijging van

                    pensioenen      de prijzen*

2019            0,93%              1,68%

2018            0,50%              1,34%

2017            0,00%              0,36%

2016            0,00%              0,34%

2015            0,00%              0,75%

2014            0,90%              0,90%

2013            0,00%              1,98%

2012            0,00%              2,38%

2011            0,00%              1,38%

2010            1,16%              0,40%

 

*Afgeleide consumentenprijsindex (CPI afgeleid) voor alle bestedingen, over de laatst verstreken periode van oktober tot oktober.

 

Indexatie geen vanzelfsprekendheid

Hoewel Metro Pensioenfonds streeft naar een volledige toeslag op basis van de prijsindex is indexatie van de pensioenen voorwaardelijk. Het is dus geen vanzelfsprekendheid. Elk jaar beslist het bestuur of - en zo ja: in welke mate - de pensioenen worden aangepast. Hierbij kijkt het bestuur altijd naar de dekkingsgraad. Daarnaast houdt het bestuur rekening met relevante omstandigheden, zoals de verwachte ontwikkeling van de dekkingsgraad en de financiƫle positie van Metro Pensioenfonds in het algemeen. Als over een kalenderjaar een toeslag wordt toegekend, gebeurt dat altijd per 1 januari. Het is onzeker of in de toekomst een (volledige) toeslag kan worden gegeven. Voor toekomstige toeslagen is geen geld gereserveerd.

 

Korten van pensioenen

Het kan gebeuren dat Metro Pensioenfonds ondanks alle voorzorgen geld tekort komt om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Dan moet er iets gebeuren. Wij hebben de taak zo zorgvuldig mogelijk af te wegen wat dan de beste oplossing is. Niet indexeren is dan de eerste maatregel. Maar als daarmee de tekorten niet snel genoeg weggewerkt kunnen worden, dan kan het pensioenfonds besluiten de opgebouwde pensioenen of pensioenuitkeringen te verlagen. Wij zien dit als een uiterste noodmaatregel.

 

Meer informatie over hoe Metro Pensioenfonds er financieel voor staat, vind je hier.