Belasting na je pensioen

De waarde van je pensioen

Na je pensioen betaal je nog steeds belasting, maar de meeste sociale verzekeringspremies komen te vervallen. Doordat de belastingdruk vanaf je AOW-leeftijd lager is, is het verschil tussen je bruto en netto inkomen na je pensionering kleiner dan je gewend was. Vanaf je 68ste ontvang je inkomen uit ten minste twee bronnen: het ouderdomspensioen van Metro Pensioenfonds en AOW van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). In tegenstelling tot Metro Pensioenfonds, houdt de SVB standaard rekening met de loonheffingskorting. Omdat je dan je pensioen uit meerdere bronnen ontvangt, kun je te maken krijgen met een naheffing.

 

Je netto pensioen in 2019: welke bedragen houden we in op je bruto pensioen?

Het netto pensioen dat je in 2019 ontvangt, verschilt van je netto pensioen in 2018. Dit heeft twee oorzaken. Ten eerste heeft Metro Pensioenfonds de pensioenen kunnen verhogen (zie ook het nieuwsbericht daarover op deze website). Ten tweede gelden in 2019 nieuwe belastingregels en bedragen voor de inhoudingen op de pensioenen. Het gaat daarbij om loonheffing en de Zvw-bijdrage. De overheid heeft deze bedragen vastgesteld en Metro Pensioenfonds past ze toe op jouw pensioen. Hoe groot het verschil is met je pensioen van vorig jaar, hangt af van je leeftijd en van de hoogte van je bruto pensioen. Op belastingdienst.nl vind je uitgebreide informatie hierover. De belangrijkste punten daaruit zetten we hier voor je op een rij.

 

Voor de hogere inkomens pakken de nieuwe inhoudingen gunstig uit. Dit komt doordat de loonheffing in de tweede en derde belastingschijf is verlaagd. Daarnaast zijn de algemene heffingskorting en ouderenkorting verhoogd. De nieuwe inhoudingen zijn echter minder gunstig voor de lagere inkomens. Dat komt doordat de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) is verhoogd. Maar ook omdat de loonheffing in de eerste belastingschijf is verhoogd. Hoe de nieuwe inhoudingen voor jou persoonlijk uitvallen kun je afleiden uit je eerste pensioenuitbetaling in januari 2019.

 

Zvw eigen bijdrage

Op je bruto pensioen wordt een bijdrage ingehouden voor de Zvw. Dat is de zogenoemde Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. In 2019 is deze bijdrage 5,70% (2018: 5,65%) van je bruto pensioen. De bijdrage is alleen van toepassing over het inkomen tot en met €55.927. De bijdrage is daarmee dus nooit hoger dan 5,70% x €55.927 = €3.187 per jaar.

 

Loonheffing

In de tabel hieronder zie je welk bedrag het pensioenfonds vanaf 1 januari 2019 moet inhouden aan loonheffing bij een bepaald bruto pensioen. Het bedrag dat voor jouw situatie geldt vind je terug op de pensioenspecificatie die je begin 2019 hebt ontvangen.

Loonheffingskortingen

Hieronder vind je een overzicht van de loonheffingskortingen (algemene heffingskorting en ouderenkorting) per 1 januari 2019. Loonheffingskortingen zijn kortingen op de belasting. Hierdoor hoef je minder belasting te betalen. Hoeveel loonheffingskorting er voor jou geldt, hangt af van de hoogte van je totale inkomen en van je leeftijd.

Je kunt ook te weinig belasting betalen door de loonheffingskortingen. Instanties waarvan je pensioen ontvangt, houden meestal rekening met deze loonheffingskortingen. Zij gaan er echter van uit dat je alleen van die betreffende instantie pensioen ontvangt. Zo kan het zijn dat je te veel korting ontvangt en dus te weinig belasting betaalt. Metro Pensioenfonds past om deze reden geen loonheffingskorting toe, omdat deze korting meestal verwerkt is in de netto betaling van de AOW (tenzij je bij de aanvraag van je AOW-pensioen hebt aangegeven dat de SVB geen rekening moet houden met de korting). Bij de belastingaangifte over het jaar 2018 wordt de definitief door jou verschuldigde belasting vastgesteld.

 

Wetswijziging loonheffingskorting voor niet-ingezetenen

Met ingang van 1 januari 2019 hebben niet-ingezetenen niet altijd recht op de loonheffingskorting. Op belastingdienst.nl lees je hier meer informatie over.

 

Jaaropgave 2019

In februari 2019 versturen wij de jaaropgave over het jaar 2018. Daarop vind je de pensioenbedragen die je hebt ontvangen vanaf 1 januari tot en met 31 december 2018. Ook zie je daar welke bedragen er zijn ingehouden op je pensioen. Deze gegevens heb je nodig voor de belastingaangifte over 2018.